Polityka prywatności

 

Czym są pliki ‚cookie’?

Poprzez plik ‚cookie’ należy rozumieć bardzo mały plik tekstowy, ustawiany przez przeglądarkę internetową i przechowywany na urządzeniach użytkowników (np. komputer, smartfon). Pliki te pozwalają na przechowywanie przez strony internetowe bardzo małych ilości danych, które są pomocne w takich procesach jak logowanie, rejestracja, ustawienia preferencji i inne. Każdy taki plik ma okreslony z góry czas, przez który będzie przechowywany na komputerze użytkownika.

Do czego używamy plików ‚cookie’?

Pliki ‚cookie’ używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików ‚cookie’ używamy?

Serwis Naturalniezpudelka.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików ‚cookie’: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki ‚cookie’ drugiego rodzaju pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony z góry czasd lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki ‚cookie’ wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki ‚cookie’ zawierają dane osobowe

Pliki ‚cookie’ wykorzystywane przez serwis Naturalniezpudelka.pl nie zawierają danych osobowych.

Usuwanie plików ‚cookie’

Ustawienia przeglądarki internetowej domyslnie dopuszczają umieszczanie plików ‚cookie’ na urządzeniach użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ‚cookie’ bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ‚cookie’ dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.Ograniczenie stosowania plików ‚cookie’, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie, lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu przez użytkownika.

 

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Piotr Kwiatek IT Consulting z siedzibą Marynin 61, 21-300 Marynin, NIP: 6631778410. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.sklep.naturalniezpudelka.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
7. Dane osobowe przetwarzane są:
A. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
B. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
C. w zakresie i celu niezbędnym do zarejestrowania się na stronie, zawarcia umowy oraz dokonania rozliczeń i dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
D. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@naturalniezpudelka.pl
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.